Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<więcej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPŁATNE, szkoły policealne, LO - BEZPŁATNE, szkoła dla SENIORÓW - bezpłatne, NOWOŚĆ - opiekunka dziecięca, florysta

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

www.DobreSzkoly.pl

Rekrutacja luty 2015
rekrutacja luty 2015
Semestr pierwsze KIERUNKÓW MEDYCZNYCH zapraszamy na spotkanie organizacyjne 19 lutego 2015r. na godzinę 17:00 do sali 215.

Dotyczy szkół dla dorosłych:

Informujemy, że 7 i 8 lutego 2015r. będą prowadzone zajęcia w szkołach dla dorosłych. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w swoich planach. Dodatkowo informujemy, że ferie nie obowiązują w szkołach dla dorosłych. Jednocześnie informujemy, że weekendy 24/25 stycznia 2015r. i 31/1 lutego 2015r. są dniami wolnymi.

Terminy zjazdów LO

Na prośbę słuchaczy zamieszczamy terminy zjazdów:

7,8,14,15 luty 2015r.

Semestr pierwszy rozpoczyna zajęcia 27 i/lub 28 lutego 2015r. termin ten nie dotyczy wyższych semestrów s.2,3,4,5,6.

7,8,21,22 marzec 2015r.

11,12,18,19 kwiecień 2015r. (LO 6 kończy 24 kwietnia zajęcia)

16,17 maj 2015r.

6,7 czerwiec 2015r.

Od 24 stycznia 2015r. w szkole obowiązują karty obiegowe. Każdy słuchacz, który zamierza odebrać dokumenty jest zobowiązany uzyskać podpisy na karcie obiegowej (blilioteki, dyrektora szkoły, działu księgowości)


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - termin ogłoszenia wyników sesja styczeń-luty 2015 r.
Termin przekazania wyników egzaminu zawodowego po sesji styczeń-luty 2015 r. - 27 marca 2015 r.
Msze święte za Ś.P. Michała Mroczka
Semestr 6 LO - zagadnienia
Informujemy, że 24 i 25 stycznia 2015r. będą prowadzone zajęcia. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w swoich planach. Dodatkowo informujemy, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:
- 22 - 31 grudnia 2014 r. - ferie świąteczne(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
- 2 - 15 lutego 2015 r. - ferie zimowe (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

Zmiana terminu egzaminu - Ratownik Medyczny
Dokonano zmiany terminu egzaminu w kwalifikacji Z.12 - kierunek ratownik medyczny. Dotychczasowy termin to 13.01.2015r. godzina 9:00 został zastąpiony terminem 11.01.2015r. godzina 15:00. Powyższa zmiana podyktowana jest pokrywaniem się terminów starego i nowego egzaminu dla kierunku ratownik medyczny.
Egzaminy próbne - terminy:
- Technik masażysta - 9 grudnia 2014r. godzina 15:00
- Ratownik medyczny - 4 grudnia 2014r. godzina 16:00
- Technik farmaceutyczny - 16 grudnia 2014r. godzina 14:30
- Opiekun medyczny - 8 grudnia 2014r. godzina 8:00

Szczegółowe listy z przydziałem konkretnych osób na EGZAMIN ZAWODOWY W STYCZNIU/LUTYM 2014r. będą dostępne w sekretariacie szkoły na początku grudnia 2014r.
Dodano nowe arkusze egzaminacyjne w zakresie EZGAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH w dziale egzaminy zewnętrzne. >>kliknij<<
HARMONOGRAM pisemnych EGZAMINÓW ZAWODOWYCH w sesji zimowej styczeń - luty 2015r. - kliknij aby powiększyć

HARMONOGRAM praktycznych EGZAMINÓW ZAWODOWYCH w sesji zimowej styczeń - luty 2015r. - kliknij aby powiększyć

Uwaga zajęcia 15 i 16 listopada 2014r.: Plany

 • LO,
 • technika usług fryzjerskich
 • technika farmaceutycznego semestr 3
uległy zmianie w związku z wyborami samorządowymi. Częściowo lub w całości zajęcia z soboty i niedzieli zostały przeniesione na inny termin. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

UBEZPIECZENIE: Słuchacze, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem przy pośrednictwie szkoły.
Termin dokonywania wpłat: do 16 listopada 2014r.

RODZAJE I STAWKI UBEZPIECZENIA dla wszystkich kierunków medycznych jest jedna stawka ubezpieczenia: OC - 49zł oraz ubezpieczenia NNW - 30zł.
Osoby ubezpieczone indywidualnie proszone są o doniesienie polisy na miejscu zostanie ona skserowanana, potwierdzona i oddana. Ratownicy medyczni powinni mieć ubezpieczenia z poprzedniego semestru OC+NNW+ekspozycja.
Oferta opisowa do NNW i OC dla składki rocznej NNW 30 zł i OC inne osoby medyczne 49 zł:
- Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny,
- Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą,
- Propozycja Ubezpieczenia NNW w TUiR Allianz Polska SA osoby dorosłe.

Wyjaśnienie dodatkowe dotyczące NOWEJ MATURY 2015r. Od 1 września 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie wprowadza nową formułę egzaminu maturalnego.
Od 2015 r. maturzysta obowiązkowo będzie zdawał egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego. Wprowadzenie takiego zapisu resort edukacji uzasadnia wymogami, jakie stawiają absolwentom liceów wyższe uczelnie.
W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.
Dla części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu. Lista przedmiotów, które będą mogli wybrać maturzyści, nie ulegnie zmianie, jednak każdy z nich zdawany będzie na poziomie rozszerzonym.
Oprócz jednego obowiązkowego przedmiotu maturzysta będzie mógł przystąpić do egzaminu z pięciu innych (czyli w sumie, tak jak obecnie, będzie mógł zdawać egzamin z sześciu).
Negatywny wynik z przedmiotu dodatkowego nie będzie skutkował oblaniem całego egzaminu. Aby zdać maturę, wystarczy, że absolwent do niego przystąpi. Wyjątkiem od tej zasady jest przyłapanie zdającego na ściąganiu. Maturzysta, któremu unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, nie zda egzaminu, nawet jeżeli unieważnienie dotyczy części, z której nie musiał uzyskać pozytywnego wyniku. Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej, co pozwoli maturzystom porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów.
Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych będzie trwała 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki - 210 minut. W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym będzie trwał 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

Arkusze egzaminacyjne styczeń 2014 w dziale egzaminy zewnętrzne dodano arkusze egzaminacyjne z września 2014r. - etap pisemny

EGZAMIN ZAWODOWY (nowy egzamin) - Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2014/2015 < < kliknij

Ratownik medyczny semestr 4 rozpoczyna zajęcia od czwartku 11 września 2014r. od godziny 16:00 - 20:00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Składanie deklaracji
Terminy i miejsca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję styczniową 2015 roku.
NOWY EGZAMIN (Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)
1. Uczeń/słuchacz - dyrektorowi szkoły do której uczęszcza
2. Absolwent szkoły - dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
3. Kursant kwalifikacyjnego kursu zawodowego - za pośrednictwem organizatora kursu dyrektorowi OKE
4. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego - dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Termin składania deklaracji upływa 8 września 2014 roku.
Pobierz druk deklaracji

Prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu w celu potwiedzenia informacji o zmianie słuchaczy zdających egzamin w sesji sierpień-październik:

8 września 2014 odbędzie się egzamin PISEMNY dla kwalifikacji:
Do pobrania harmonogram

E.12 - technik informatyk - zmiana 1
E.13 - technik informatyk - zmiana 2
Z.13 - technik bhp - zmiana 2
A.61 - technik usług kosmetycznych - zmiana 2
29 września 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
E.12 - technik informatyk - zmiana 3
30 września 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
E.12 - technik informatyk - zmiana 3
1 października 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
E.12 - technik informatyk - zmiana 3
2 października 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
E.12 - technik informatyk - zmiana 3
3 października 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
E.12 - technik informatyk - zmiana 3
6 października 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
E.13 - technik informatyk - zmiana 3
9 października 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
R.9 - technik weterynarii - zmiana 1
Z.13 - technik bhp - zmiana 2
A.61 - technik usług kosmetycznych - zmiana 2

15 lat dobreszkoly.pl
Rekrutacja wrzesień 2014 - Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
Rekrutacja wrzesień 2014 - Szkoły policealne najpopularniejsze kierunki
asystentka stomatologiczna - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
higienistka stomatologiczna - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik farmaceutyczny - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik masażysta - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
opiekun medyczny - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 1 rok
>> więcej
opiekunka dziecięca - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
terapeuta zajęciowy - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik weterynarii - kierunek płatny 150zł/miesiąc * 20 miesięcy - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik bhp - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 1,5 roku
>> więcej
technik informatyk - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik rachunkowości - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik administracji - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik usług kosmetycznych - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik pojazdów samochodowych - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik technologii odzieży - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
technik ROLNIK - kierunek płatny - czas trwania nauki około 1,5 roku
>> więcej
technik USŁUG FRYZJERSKICH - kierunek płatny - czas trwania nauki około 2 lata
>> więcej

22.06.2014 (NIEDZIELA)
ZAJĘCIA UL.KSIĘŻYCOWA 6 -t.bhp s.1,3; LO s.1,4p(godz. uzupełniające matematyka),4z(egzamin z geografii); t.administracji s1,2,3,4;
ZAJĘCIA AL.NIEPODLEGŁOŚCI 41 - t.masazysta s.1; technikum uzupełniające s.4(t.u.fryzjerskich); t.u.kosmetycznych s.2;
POZOSTAŁE GRUPY ZAJĘCIA UL. KAWIA 4/16

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W ZAWODZIE wersja z czasem trwania - W KWALIFIKACJACH na sesję maj/czerwiec/lipiec 2014

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W ZAWODZIE - W KWALIFIKACJACH na sesję maj/czerwiec/lipiec 2014

Osoby nieobecne na szkoleniu proszę, aby zapoznały się z materiałami ze szkolenia z dnia 23 kwietnia 2014 godz. 11:00 - Szkolenie maturzystów z zakresu procedur egzaminacyjnych.

Egzaminy próbne kwiecień/maj 2014
Opiekun medyczny 2 - 2014-04-28 od 9:00 – pisemny + 3 zmiany; 2014-04-29 od 9:00 – 3 zmiany.
Technik farmaceutyczny 4 - 2014-05-14 od 14:30; 2014-05-15 od 14:30 w egzaminie bierze udział semestr 4 i 3.
Ratownik medyczny 4 - 2014-05-15 od 14:45-19:15.
Technik masażysta 4 - 2014-05-12 od 15:00; 2014-05-13 od 15:00.
Terapeuta zajęciowy 4 - 2014-05-23 od 16:00.

UWAGA!!! TERMINY EGZAMINÓW W SESJI POPRAWKOWEJ!!!
WOS - LO 5z i 5p    LO4   LO3z - termin: 22 lutego godz. 15.00
matematyka - LO 5p i LO5z   LO4   LO3z - termin: 22 lutego godz. 12.00
j.angielski - LO5z i LO5p    LO4 - termin: 22 lutego 12.00-14.00
j.angielski - LO3z   LO1 - termin: 23 lutego godz.9.00-12.00

weterynaria - sem1 - 26 lutego godz.16.00

SPOTKANIE DLA RATOWNIKA MEDYCZNEGO SEMESTRU 4 DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ I EGZAMINU ZAWODOWEGO ODBĘDZIE SIĘ 15.02.2014 O GODZINIE 12.00 .

Udostępniono harmonogram na zajęcia praktyczne ratownika medycznego semestr 3 dotyczy Pogotowia w Częstochowie. Zapisy w sekretariacie szkoły również telefonicznie 34/365-14-25
Pogotowie w Myszkowie przyjmuje 2 uzgodnione osoby.
ZAJĘCIA DNIA 8 i 9.02.2014 BĘDĄ MIAŁY NASTĘPUJĄCE GRUPY:
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY S.4 (TYLKO W SOBOTE)
TECHNIK MASAŻYSTA S.2 GR.1 i GR.2, S.3. S.4 GR. 1 i GR. 2
OPIEKUN MEDYCZNY S. 2
OPIEKUNKA DZIECIĘCA S. 2
T. USŁUG KOSMETYCZNYCH S. 4
RATOWNIK MEDYCZNY S.3 GR. 1 i GR. 2
FARMACJA S.2 GR.1 i GR.2, s.3, s.4
T. ADMINISTRACJI S.4
K.K. fryzjerstwa nabór IX/2012, nabór IX/2013
Uwaga!!! Kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów proszeni są o osobisty kontakt z sekretariatem szkoły przy ul. Kawiej 4/16 w Częstochowie celem odbioru skierowania na bezpłatne badania lekarskie które można wykonać w przychodni "spółdzielczość" w Częstochowie ul. Armii krajowej 2. Sprawę proszę potraktować jako pilną!
2014-01-29 Dodano plany na najbliższy weekend.
Zajęcia 1 i 2 lutego będą miały grupy:

Kurs kwalifikacyjny technik rolnik od 2012 oraz od 2013 zajęcia 1 i 2 lutego 2014r.
LO - semestry 2,3,4,5,6;
Technikum Uzupełniające;
Technikum
technik bhp - semestry 2,3;
technik usług kosmetycznych - semestry 2,3,4.
2014-01-24 25.01.2014 (SOBOTA) ORAZ 26.01.2014 (NIEDZIELA) - WSZYSTKIE GRUPY ZAJĘCIA UL. KAWIA; T. POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH S.3 ZAJĘCIA 25.01.2014" MOTOTECHNIKA" UL. KAWIA 23
2014-01-22 Zajęcia 1 i 2 lutego będą miały grupy:
LO - semestry 2,3,4,5,6;
Technikum Uzupełniające;
Technikum
technik bhp - semestry 2,3;
technik usług kosmetycznych - semestry 2,3,4.
Arkusze Egzaminacyjne z 10-01-2014 już dodane do działu egzaminy >>
Informacja MEN odnośnie MATURY 2015
Zaktualizowano dział egzaminy zewnętrzne - kliknij na przycisk EGZAMINY ZEWNĘTRZNE
Dzisiaj EGZAMIN W ZAWODZIE zdają:
- technik informatyk - E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych orza urządzeń peryferyjnych
- technik usług fryzjerskich - A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Prosimy o odbieranie 16.10.2013r. w sekretariacie szkoły dyplomów w zawodzie
OPIEKUN MEDYCZNY
U W A G A ! OSOBY, KTÓRE NIE WYKONAŁY BADAŃ LEKARSKICH
TERMIN OBOWIĄZKOWYCH BADAŃ LEKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ:
28 WRZEŚNIA  2013 (SOBOTA) W GODZINACH  9:00-12:00, UL. KAWIA 4/16
UDZIAŁ W BADANIACH JEST OBOWIĄZKOWY. BADANIA SĄ BEZPŁATNE.
 
Warunki promocji dotyczącej technika weterynarii semestr 1 nabór od września 2013: pierwszy semestr gratis, jeżeli liczebność grupy ulegnie zmniejszeniu to płatność od semestru drugiego wynosić będzie 50zł na miesiąc.

Zajęcia 21-22 września:
- technik informatyk s.4;
- technik bhp s.2;
- technik usług kosmetycznych s.2,3;
- technik administracji s. 2,3;
- technik rachunkowości s.4;
- ratownik medyczny s.2 grupy 1 i 2;
- ratownik medyczny s.3;
- opiekun medycznyc s.2
- technik masażysta s.1 grupa 1 i 2;
- technik masażysta s.2(tylko niedziela);
- technik masażysta s.3 grupa 1 i grupa 2;
- technik masażysta s.4 (tylko sobota);
- technik farmaceutyczny s.1 grupa 1 i grupa 2;
- technik farmaceutyczny s.2,3;
- technik rolnik trwający kurs kwalifikacyjny (grupa z grudnia 2012);

Informujemy o trwających badaniach lekarskich dla naszych słuchaczy.
Zapraszamy do polubienia
Zaktualizowano dział egzaminy zawodowe - kliknij na dział AKTUALNOŚCI lub EGZAMIN ZAWODOWY lub MATURA
Uwaga! Dotyczy kierunków: technik masażysta sem.1; technik farmaceutyczny sem.1; opiekun medyczny sem.1; opiekunka dziecięca sem.1;
Spotkanie organizacyjne:
t.masażysta+opiekun medyczny 18.09.2013r. godz. 16:00;
t.farmaceutyczny+opiekunka dziecięca 18.09.2013r. godz. 17:00;
Zajęcia będą się odbywały w dwa ostatnie weekendy września.

Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Zajęcia od 04.09.2013r. więcej na www.DobraEdukacja.pl
wyjątkowa promocja dla słuchaczy to 350zł

formularz kontaktowy

FORMULARZ kontaktowy dla zainteresowanych

Zajęcia dla pierwszych semestrów rozpoczną się 21/22 września LUB 28/29 września

Starsze semetry rozpoczynają zajęcia już od 7 września 2013r. << OTWÓRZ ZAKŁADKĘ PLANY ZAJĘĆ

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM
Część pisemna – 27 sierpnia 2013 r. (wtorek), godz. 9:00
Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 13 września 2013 r.
Osoby zainteresowane nauką na kierunku technik rolnik informujemy, że grupa się zawiązała STARTUJEMY Z NAUKĄ OD 28 WRZEŚNIA 2013r.
więcej>>


U W A G A ! OSOBY, KTÓRE NIE WYKONAŁY BADAŃ LEKARSKICH ZOBOWIĄZANE SĄ DO UZUPELNIENIA DOKUMENTACJI DO KOŃCA MAJA

Nasza oferta -------------- KIERUNKI - k l i k n j aby uzyskać szczegółową informację o kierunkach
kliknij na schemat kliknij na schemat kliknij na schemat

ARKUSZE EGZAMINACYJNE - nowe z czerwca 2012r.
DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ
 • Uwaga! 30 września minął termin składania przewodniczącemu (dyrektorowi szkoły) deklaracji wstępnej do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013r.
 • Słuchacze którzy zdają egzamin maturalny w 2013r., którzy nie pobrali do tej pory pism informacyjnych proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły po pismo wraz z załacznikami. SPRAWA PILNA
DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY
 • Uwaga! 20 września minął termin składania przewodniczącemu (dyrektorowi szkoły) deklaracji do egzaminu zawodowego dla słuchaczy lub absolwentów naszych szkół, dla których zajęcia dydaktyczno wychowawcze kończą się w styczniu 2013r.
 • słuchacze którzy zdają egzamin zawodowy w styczniu 2013r. lub w czerwcu 2013r., którzy nie pobrali do tej pory pism informacyjnych o egzaminie zawodowym proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły po pismo wraz z załacznikami. SPRAWA PILNA
 • Arkusze egzaminacyjne z sesji zimowej egzaminu zawodowego do pobrania>> W I Ę C E J
 • Prosimy o przeanalizowanie standardów egzaminacyjnych dostępnych na naszej stronie >> W I Ę C E J
 • OSTATNIE SEMESTRY SZKÓŁ POLICEALNYCH - OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO - PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI POTWIERDZAJĄCEJ ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ - WARUNEK KONIECZNY DO UKOŃCZENIA SZKOŁY do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc zdawania egzaminu zawodowego.

---------

Untitled Document Licznik odwiedzin 749327.Zapraszamy
15 lat dobreszkoly.pl 15 lat dobreszkoly.plul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzających dzisiaj naszą stronę:   40
Licznik odwiedzin:   821873


_________
stat4u