Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<więcej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPŁATNE, szkoły policealne BEZPŁATNE, LO - BEZPŁATNE, technik usług FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPŁATNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Przejdź do tablicy ogłoszeń szkolnych
Przejdź do informacji o egzaminach
Najnowsze informacje:

Ostateczne deklaracje maturalne słuchacze semestrów 6 jak i absolwenci składają do 7 lutego 2016r.

Słuchacze i uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminów zawodowych w sesji maj/czerwiec 2016r. muszą złożyć deklaracje na egzamin zawodowy do 30 STYCZNIA 2016r.

Uwaga LO dla Dorosłych Sprawa dotyczy: e-podręczników styczeń 2016r. >> więcej

U W A G A - - E G Z A M I N - - Z A W O D O W Y!
Serdecznie zapraszamy do sekretariatu szkoły celem uzyskania informacji o terminach egzaminów zawodowych.

Kurs kadry i płace - edycja styczeń 2016r - Zapraszamy promocja 300zł zamiast 600zł tylko dla zapisujących się do końca grudnia 2015r. >> więcej

Komunikat dyrektora CKE z 10 listopada 2015r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń 2016 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przygotowywanych zbiorach zadań egzaminacyjnych przeznaczonych na sprawdzian oraz egzamin maturalny.

Dyrekcja zaprasza do zapoznania się słuchaczy z "E- podręcznikami do kształcenia ogólnego", a także do nauki z udziałem e- podręcznika www.epodreczniki.pl.

Podajemy WSTĘPNE TERMINY egzaminów zawodowych (w nowej formule):

 • R.09. - 15.01.2016 - 9:00;
 • Z.01. - 21.01.2016 - 16:00 oraz 22.01.2016 - 16:00;
 • Z.11. - 22.01.2016 - 15:00 oraz 23.01.2016 - 9:00, 15:00;
 • Z.15. - 21.01.2016 - 8:00,12:00,16:00;
 • Z.19. - 23.01.2016 - 8:00,12:00,16:00 oraz 22.01.2016 - 16:00 oraz 21.01.2016 - 16:00;
 • Z.20. - 21.01.2016 - 8:00,12:00,16:00;
 • Z.04. - 24.01.2016 - 8:00,12:00,16:00;
 • Z.09. - 15.01.2016 - 13:00;
 • A.36. - 21.01.2016 - 9:00,15:00;
 • A.65. - 22.01.2016 - 9:00,15:00;
 • A.68. - 15.01.2016 - 9:00;
 • A.61. - 15.01.2016 - 13:00;
 • M.12. - 06.02.2016 - 12:00,16:00 oraz 13.02.2016 - 12:00,16:00;
 • M.18. - 13.02.2016 - 8:00;
 • M.42. - 20.01.2016 - 12:00;
 • A.19. - 15.02.2016 - 9:00;
 • R.16. - 15.01.2016 - 13:00;
 • R.03. - 15.02.2016 - 9:00;
 • Z.13. - 15.01.2016 - 13:00;
 • E.14. - 20.01.2016 - 16:00;
 • E.13. - 23.01.2016 - 8:00,12:00,16:00;
 • E.12. - 24.01.2016 - 8:00,12:00;
Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Ogzaminacyjnej w Jaworznie
Dotyczy absolwentów z lat ubiegłych.

W sobotę 31 października 2015r. i 1 listopada 2015r. SEKRETARIAT SZKOŁY BĘDZIE NIECZYNNY.

Kurs KADRY I PŁACE już za jedyne 300 zł. Pierwsze zajęcia 18 listopada 2015r. o godzinie 16:00 (5 godzin lekcyjnych).

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 >> ze strony OKE

INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 >> Aktualizacja w zakresie podstaw prawnych: 1 września 2015 r. został zamieszczony w dziale egzaminy zewnętrzne.

- DEKLARACJA dla: ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz absolwenta liceum ogólnokształcącego, kttóry ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
- DEKLARACJA dla: absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów


Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego (nowy egzamin) na sesję styczniową 2016 roku
- Uczeń/słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły do której uczęszcza,
- Absolwent szkoły składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył,
- Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) składa deklarację organizatorowi kursu,
- Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący ponownie do egzaminu składa deklarację dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Termin składania deklaracji upływa 14 września 2015 roku.

Dodano terminy zjazdów w zakładce PLANY ZAJĘĆ.
Zapraszamy słuchaczy zdających egzaminy zawodowe do sekretariatu szkoły w celu pozyskania informacji o terminie egzaminy pisemnego i praktycznego (dotyczy nowego i starego egzaminu).

www.DobreSzkoly.pl

Rekrutacja wrzesień 2015

0zł opłat za naukę        0zł kar umownych

0zł opłat za egzaminy, zaświadczenia i legitymacje


+ zniżki na kursach(m.in. komputerowych, księgowych, językowych)
Zapraszamy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w zawodzie FRYZJER do kontynuowania nauki w kwalifikacji A.23. (na poziomie technika)

rekrutacja luty 2015


Zapraszamy słuchaczy zdających egzaminy zawodowe do sekretariatu szkoły w celu pozyskania informacji o terminie egzaminy pisemnego i praktycznego (dotyczy nowego i starego egzaminu).

Zakończenie zajęć dla LO dla Dorosłych semestry 6p i 6z oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych sem. 6 następuje 24 kwietnia 2015 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Semestr pierwsze KIERUNKÓW MEDYCZNYCH zapraszamy na spotkanie organizacyjne 19 lutego 2015r. na godzinę 17:00 do sali 215.

Dotyczy szkół dla dorosłych:

Informujemy, że 7 i 8 lutego 2015r. będą prowadzone zajęcia w szkołach dla dorosłych. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w swoich planach. Dodatkowo informujemy, że ferie nie obowiązują w szkołach dla dorosłych. Jednocześnie informujemy, że weekendy 24/25 stycznia 2015r. i 31/1 lutego 2015r. są dniami wolnymi.

Terminy zjazdów LO

Na prośbę słuchaczy zamieszczamy terminy zjazdów:

7,8,14,15 luty 2015r.

Semestr pierwszy rozpoczyna zajęcia 27 i/lub 28 lutego 2015r. termin ten nie dotyczy wyższych semestrów s.2,3,4,5,6.

7,8,21,22 marzec 2015r.

11,12,18,19 kwiecień 2015r. (LO 6 kończy 24 kwietnia zajęcia)

16,17 maj 2015r.

6,7 czerwiec 2015r.

Od 24 stycznia 2015r. w szkole obowiązują karty obiegowe. Każdy słuchacz, który zamierza odebrać dokumenty jest zobowiązany uzyskać podpisy na karcie obiegowej (blilioteki, dyrektora szkoły, działu księgowości)


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - termin ogłoszenia wyników sesja styczeń-luty 2015 r.
Termin przekazania wyników egzaminu zawodowego po sesji styczeń-luty 2015 r. - 27 marca 2015 r.
Msze święte za Ś.P. Michała Mroczka
Semestr 6 LO - zagadnienia
Informujemy, że 24 i 25 stycznia 2015r. będą prowadzone zajęcia. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w swoich planach. Dodatkowo informujemy, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:
- 22 - 31 grudnia 2014 r. - ferie świąteczne(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
- 2 - 15 lutego 2015 r. - ferie zimowe (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

Zmiana terminu egzaminu - Ratownik Medyczny
Dokonano zmiany terminu egzaminu w kwalifikacji Z.12 - kierunek ratownik medyczny. Dotychczasowy termin to 13.01.2015r. godzina 9:00 został zastąpiony terminem 11.01.2015r. godzina 15:00. Powyższa zmiana podyktowana jest pokrywaniem się terminów starego i nowego egzaminu dla kierunku ratownik medyczny.
Egzaminy próbne - terminy:
- Technik masażysta - 9 grudnia 2014r. godzina 15:00
- Ratownik medyczny - 4 grudnia 2014r. godzina 16:00
- Technik farmaceutyczny - 16 grudnia 2014r. godzina 14:30
- Opiekun medyczny - 8 grudnia 2014r. godzina 8:00

Szczegółowe listy z przydziałem konkretnych osób na EGZAMIN ZAWODOWY W STYCZNIU/LUTYM 2014r. będą dostępne w sekretariacie szkoły na początku grudnia 2014r.
Dodano nowe arkusze egzaminacyjne w zakresie EZGAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH w dziale egzaminy zewnętrzne. >>kliknij<<
HARMONOGRAM pisemnych EGZAMINÓW ZAWODOWYCH w sesji zimowej styczeń - luty 2015r. - kliknij aby powiększyć

HARMONOGRAM praktycznych EGZAMINÓW ZAWODOWYCH w sesji zimowej styczeń - luty 2015r. - kliknij aby powiększyć

Uwaga zajęcia 15 i 16 listopada 2014r.: Plany

 • LO,
 • technika usług fryzjerskich
 • technika farmaceutycznego semestr 3
uległy zmianie w związku z wyborami samorządowymi. Częściowo lub w całości zajęcia z soboty i niedzieli zostały przeniesione na inny termin. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

UBEZPIECZENIE: Słuchacze, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem przy pośrednictwie szkoły.
Termin dokonywania wpłat: do 16 listopada 2014r.

RODZAJE I STAWKI UBEZPIECZENIA dla wszystkich kierunków medycznych jest jedna stawka ubezpieczenia: OC - 49zł oraz ubezpieczenia NNW - 30zł.
Osoby ubezpieczone indywidualnie proszone są o doniesienie polisy na miejscu zostanie ona skserowanana, potwierdzona i oddana. Ratownicy medyczni powinni mieć ubezpieczenia z poprzedniego semestru OC+NNW+ekspozycja.
Oferta opisowa do NNW i OC dla składki rocznej NNW 30 zł i OC inne osoby medyczne 49 zł:
- Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny,
- Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą,
- Propozycja Ubezpieczenia NNW w TUiR Allianz Polska SA osoby dorosłe.

Wyjaśnienie dodatkowe dotyczące NOWEJ MATURY 2015r. Od 1 września 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie wprowadza nową formułę egzaminu maturalnego.
Od 2015 r. maturzysta obowiązkowo będzie zdawał egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego. Wprowadzenie takiego zapisu resort edukacji uzasadnia wymogami, jakie stawiają absolwentom liceów wyższe uczelnie.
W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.
Dla części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu. Lista przedmiotów, które będą mogli wybrać maturzyści, nie ulegnie zmianie, jednak każdy z nich zdawany będzie na poziomie rozszerzonym.
Oprócz jednego obowiązkowego przedmiotu maturzysta będzie mógł przystąpić do egzaminu z pięciu innych (czyli w sumie, tak jak obecnie, będzie mógł zdawać egzamin z sześciu).
Negatywny wynik z przedmiotu dodatkowego nie będzie skutkował oblaniem całego egzaminu. Aby zdać maturę, wystarczy, że absolwent do niego przystąpi. Wyjątkiem od tej zasady jest przyłapanie zdającego na ściąganiu. Maturzysta, któremu unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, nie zda egzaminu, nawet jeżeli unieważnienie dotyczy części, z której nie musiał uzyskać pozytywnego wyniku. Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej, co pozwoli maturzystom porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów.
Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych będzie trwała 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki - 210 minut. W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym będzie trwał 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

Arkusze egzaminacyjne styczeń 2014 w dziale egzaminy zewnętrzne dodano arkusze egzaminacyjne z września 2014r. - etap pisemny

EGZAMIN ZAWODOWY (nowy egzamin) - Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2014/2015 < < kliknij

Ratownik medyczny semestr 4 rozpoczyna zajęcia od czwartku 11 września 2014r. od godziny 16:00 - 20:00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Składanie deklaracji
Terminy i miejsca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję styczniową 2015 roku.
NOWY EGZAMIN (Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)
1. Uczeń/słuchacz - dyrektorowi szkoły do której uczęszcza
2. Absolwent szkoły - dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
3. Kursant kwalifikacyjnego kursu zawodowego - za pośrednictwem organizatora kursu dyrektorowi OKE
4. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego - dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Termin składania deklaracji upływa 8 września 2014 roku.
Pobierz druk deklaracji


Deklaracje:
Deklaracja maturalna - *.pdf dla słuchaczy
- termin składania słuchacze - 30 września 2015r na egzamin w 2016r.;

Deklaracja maturalna - *.pdf dla absolwentów
- termin składania absolwent - 7 lutego 2016 r.
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego (nowego) - *.pdf dla:
- ucznia/słuchacza/absolwenta
- uczestników KKZ (kwalifikacyjnych kursów zawodowych)
 • Dyrektor szkoły zaprasza na indywidualne konsultacje w różnych sprawach we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel.
  W inne dni robocze tygodnia od 8:30 serdecznie zapraszam.
 • Proszę o telefoniczne uzgadnianie spotkań.
  tel. 34/365-14-25
  www.DobreSzkoly.pl

 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • wycena_wartosci_przedsiebiorstw_studia_podyplomoweul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzających dzisiaj naszą stronę:   37
Licznik odwiedzin:   940043


_________
stat4u