Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<więcej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPŁATNE, szkoły policealne, LO - BEZPŁATNE, szkoła dla SENIORÓW - bezpłatne, NOWOŚĆ - opiekunka dziecięca, florysta

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

www.DobreSzkoly.pl

Rekrutacja luty 2015
rekrutacja luty 2015
Semestr pierwsze KIERUNKÓW MEDYCZNYCH zapraszamy na spotkanie organizacyjne 19 lutego 2015r. na godzinę 17:00 do sali 215.

Dotyczy szkół dla dorosłych:

Informujemy, że 7 i 8 lutego 2015r. będą prowadzone zajęcia w szkołach dla dorosłych. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w swoich planach. Dodatkowo informujemy, że ferie nie obowiązują w szkołach dla dorosłych. Jednocześnie informujemy, że weekendy 24/25 stycznia 2015r. i 31/1 lutego 2015r. są dniami wolnymi.

Terminy zjazdów LO

Na prośbę słuchaczy zamieszczamy terminy zjazdów:

7,8,14,15 luty 2015r.

Semestr pierwszy rozpoczyna zajęcia 27 i/lub 28 lutego 2015r. termin ten nie dotyczy wyższych semestrów s.2,3,4,5,6.

7,8,21,22 marzec 2015r.

11,12,18,19 kwiecień 2015r. (LO 6 kończy 24 kwietnia zajęcia)

16,17 maj 2015r.

6,7 czerwiec 2015r.

Od 24 stycznia 2015r. w szkole obowiązują karty obiegowe. Każdy słuchacz, który zamierza odebrać dokumenty jest zobowiązany uzyskać podpisy na karcie obiegowej (blilioteki, dyrektora szkoły, działu księgowości)


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - termin ogłoszenia wyników sesja styczeń-luty 2015 r.
Termin przekazania wyników egzaminu zawodowego po sesji styczeń-luty 2015 r. - 27 marca 2015 r.
Msze święte za Ś.P. Michała Mroczka
Semestr 6 LO - zagadnienia
Informujemy, że 24 i 25 stycznia 2015r. będą prowadzone zajęcia. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w swoich planach. Dodatkowo informujemy, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:
- 22 - 31 grudnia 2014 r. - ferie świąteczne(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
- 2 - 15 lutego 2015 r. - ferie zimowe (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

Zmiana terminu egzaminu - Ratownik Medyczny
Dokonano zmiany terminu egzaminu w kwalifikacji Z.12 - kierunek ratownik medyczny. Dotychczasowy termin to 13.01.2015r. godzina 9:00 został zastąpiony terminem 11.01.2015r. godzina 15:00. Powyższa zmiana podyktowana jest pokrywaniem się terminów starego i nowego egzaminu dla kierunku ratownik medyczny.
Egzaminy próbne - terminy:
- Technik masażysta - 9 grudnia 2014r. godzina 15:00
- Ratownik medyczny - 4 grudnia 2014r. godzina 16:00
- Technik farmaceutyczny - 16 grudnia 2014r. godzina 14:30
- Opiekun medyczny - 8 grudnia 2014r. godzina 8:00

Szczegółowe listy z przydziałem konkretnych osób na EGZAMIN ZAWODOWY W STYCZNIU/LUTYM 2014r. będą dostępne w sekretariacie szkoły na początku grudnia 2014r.
Dodano nowe arkusze egzaminacyjne w zakresie EZGAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH w dziale egzaminy zewnętrzne. >>kliknij<<
HARMONOGRAM pisemnych EGZAMINÓW ZAWODOWYCH w sesji zimowej styczeń - luty 2015r. - kliknij aby powiększyć

HARMONOGRAM praktycznych EGZAMINÓW ZAWODOWYCH w sesji zimowej styczeń - luty 2015r. - kliknij aby powiększyć

Uwaga zajęcia 15 i 16 listopada 2014r.: Plany

  • LO,
  • technika usług fryzjerskich
  • technika farmaceutycznego semestr 3
uległy zmianie w związku z wyborami samorządowymi. Częściowo lub w całości zajęcia z soboty i niedzieli zostały przeniesione na inny termin. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

UBEZPIECZENIE: Słuchacze, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem przy pośrednictwie szkoły.
Termin dokonywania wpłat: do 16 listopada 2014r.

RODZAJE I STAWKI UBEZPIECZENIA dla wszystkich kierunków medycznych jest jedna stawka ubezpieczenia: OC - 49zł oraz ubezpieczenia NNW - 30zł.
Osoby ubezpieczone indywidualnie proszone są o doniesienie polisy na miejscu zostanie ona skserowanana, potwierdzona i oddana. Ratownicy medyczni powinni mieć ubezpieczenia z poprzedniego semestru OC+NNW+ekspozycja.
Oferta opisowa do NNW i OC dla składki rocznej NNW 30 zł i OC inne osoby medyczne 49 zł:
- Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny,
- Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą,
- Propozycja Ubezpieczenia NNW w TUiR Allianz Polska SA osoby dorosłe.

Wyjaśnienie dodatkowe dotyczące NOWEJ MATURY 2015r. Od 1 września 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie wprowadza nową formułę egzaminu maturalnego.
Od 2015 r. maturzysta obowiązkowo będzie zdawał egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego. Wprowadzenie takiego zapisu resort edukacji uzasadnia wymogami, jakie stawiają absolwentom liceów wyższe uczelnie.
W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.
Dla części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu. Lista przedmiotów, które będą mogli wybrać maturzyści, nie ulegnie zmianie, jednak każdy z nich zdawany będzie na poziomie rozszerzonym.
Oprócz jednego obowiązkowego przedmiotu maturzysta będzie mógł przystąpić do egzaminu z pięciu innych (czyli w sumie, tak jak obecnie, będzie mógł zdawać egzamin z sześciu).
Negatywny wynik z przedmiotu dodatkowego nie będzie skutkował oblaniem całego egzaminu. Aby zdać maturę, wystarczy, że absolwent do niego przystąpi. Wyjątkiem od tej zasady jest przyłapanie zdającego na ściąganiu. Maturzysta, któremu unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, nie zda egzaminu, nawet jeżeli unieważnienie dotyczy części, z której nie musiał uzyskać pozytywnego wyniku. Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej, co pozwoli maturzystom porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów.
Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych będzie trwała 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki - 210 minut. W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym będzie trwał 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

Arkusze egzaminacyjne styczeń 2014 w dziale egzaminy zewnętrzne dodano arkusze egzaminacyjne z września 2014r. - etap pisemny

EGZAMIN ZAWODOWY (nowy egzamin) - Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2014/2015 < < kliknij

Ratownik medyczny semestr 4 rozpoczyna zajęcia od czwartku 11 września 2014r. od godziny 16:00 - 20:00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Składanie deklaracji
Terminy i miejsca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję styczniową 2015 roku.
NOWY EGZAMIN (Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)
1. Uczeń/słuchacz - dyrektorowi szkoły do której uczęszcza
2. Absolwent szkoły - dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
3. Kursant kwalifikacyjnego kursu zawodowego - za pośrednictwem organizatora kursu dyrektorowi OKE
4. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego - dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Termin składania deklaracji upływa 8 września 2014 roku.
Pobierz druk deklaracji

Prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu w celu potwiedzenia informacji o zmianie słuchaczy zdających egzamin w sesji sierpień-październik:

8 września 2014 odbędzie się egzamin PISEMNY dla kwalifikacji:
Do pobrania harmonogram

E.12 - technik informatyk - zmiana 1
E.13 - technik informatyk - zmiana 2
Z.13 - technik bhp - zmiana 2
A.61 - technik usług kosmetycznych - zmiana 2
29 września 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
E.12 - technik informatyk - zmiana 3
30 września 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
E.12 - technik informatyk - zmiana 3
1 października 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
E.12 - technik informatyk - zmiana 3
2 października 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
E.12 - technik informatyk - zmiana 3
3 października 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
E.12 - technik informatyk - zmiana 3
6 października 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
E.13 - technik informatyk - zmiana 3
9 października 2014 odbędzie się egzamin PRAKTYCZNY dla kwalifikacji:
R.9 - technik weterynarii - zmiana 1
Z.13 - technik bhp - zmiana 2
A.61 - technik usług kosmetycznych - zmiana 2

Rekrutacja wrzesień 2014 - Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
Rekrutacja wrzesień 2014 - Szkoły policealne najpopularniejsze kierunki
asystentka stomatologiczna - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
higienistka stomatologiczna - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik farmaceutyczny - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik masażysta - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
opiekun medyczny - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 1 rok
>> więcej
opiekunka dziecięca - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
terapeuta zajęciowy - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik weterynarii - kierunek płatny 150zł/miesiąc * 20 miesięcy - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik bhp - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 1,5 roku
>> więcej
technik informatyk - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik rachunkowości - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik administracji - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik usług kosmetycznych - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik pojazdów samochodowych - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
>> więcej
technik technologii odzieży - kierunek bezpłatny - czas trwania nauki 2 lata
technik ROLNIK - kierunek płatny - czas trwania nauki około 1,5 roku
>> więcej
technik USŁUG FRYZJERSKICH - kierunek płatny - czas trwania nauki około 2 lata
>> więcej


---------

Untitled Document Licznik odwiedzin 765254.Zapraszamy
15 lat dobreszkoly.pl 15 lat dobreszkoly.plul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzających dzisiaj naszą stronę:   372
Licznik odwiedzin:   840481


_________
stat4u