www.DobreSzkoly.pl


ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2014 - styczeń/luty
ARKUSZE NIE ZAWIERAJĄ ODPOWIEDZI
poprawne odpowiedzi znajdują się na stronie CKE - kliknij

ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY
technik bhp Z.13 - pisemny - czerwiec 2014  
technik farmaceutyczny Z.19 - pisemny - czerwiec 2014  
technik informatyk E.12 - pisemny - czerwiec 2014  
technik informatyk E.14 - pisemny - czerwiec 2014  
technik masażysta Z.1 - pisemny - czerwiec 2014  
technik pojazdów samochodowych M.12 - pisemny - czerwiec 2014  
technik pojazdów samochodowych M.18 - pisemny - czerwiec 2014  
technik pojazdów samochodowych M.42 - pisemny - czerwiec 2014  
technik rachunkowości A.65 - pisemny - czerwiec 2014  
technik rolnik R.16 - pisemny - czerwiec 2014  
technik usług fryzjerskich A.19 - pisemny - czerwiec 2014  
technik usług kosmetycznych A.61 - pisemny - czerwiec 2014  
technik usług kosmetycznych A.62 - pisemny - czerwiec 2014  
technik weterynarii R.11 - pisemny - czerwiec 2014  
technik informatyk E.12 - pisemny - wrzesień 2014  
technik informatyk E.13 - pisemny - wrzesień 2014  
technik weterynarii R.9 - pisemny - wrzesień 2014  
technik usług kosmetycznych A.61 - pisemny - wrzesień 2014  
opiekun medyczny Z.04 - pisemny - styczeń 2014 ROZWIĄZANIA  
technik informatyk E.12 - pisemny - styczeń 2014 ROZWIĄZANIA  
technik informatyk E.13 - pisemny - styczeń 2014 ROZWIĄZANIA  
technik bhp Z.13 - pisemny - styczeń 2014 ROZWIĄZANIA  
technik rolnik R.03 - pisemny - styczeń 2014 ROZWIĄZANIA  
technik usług kosmetycznych A.61 - pisemny - styczeń 2014 ROZWIĄZANIA  
technik weterynarii R.10 - pisemny - styczeń 2014 ROZWIĄZANIA  
technik pojazdów samochodowych M.18 - pisemny - styczeń 2014 ROZWIĄZANIA  

ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2013
ARKUSZE NIE ZAWIERAJĄ ODPOWIEDZI
poprawne odpowiedzi znajdują się na stronie CKE - kliknij

ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY
opiekun medyczny - pisemny - maj/czerwiec 2013  
technik informatyk - pisemny - październik/listopad 2013  
technik informatyk - pisemny - maj/czerwiec 2013  
technik rachunkowości - pisemny - maj/czerwiec 2013  
technik usług fryzjerskich - pisemny - październik/listopad 2013  
technik usług kosmetycznych - pisemny - maj/czerwiec 2013  
technik weterynarii - pisemny - maj/czerwiec 2013  

ARKUSZE EGZAMINACYJNE czerwiec 2012
ARKUSZE NIE ZAWIERAJĄ ODPOWIEDZI
poprawne odpowiedzi znajdują się na stronie CKE - kliknij

ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY
technik usług kosmetycznych - pisemny technik usług kosmetycznych - praktyczny
technik farmaceutyczny - pisemny technik farmaceutyczny - praktyczny
technik pojazdów samochodowych - pisemny technik pojazdów samochodowych - praktyczny arkusz 1
technik pojazdów samochodowych - praktyczny arkusz 2
technik pojazdów samochodowych - praktyczny arkusz 3
technik usług fryzjerskich - pisemny technik usług fryzjerskich - praktyczny
technik administracji - pisemny technik administracji - praktyczny
technik rolnik - pisemny technik rolnik
technik rachunkowości - pisemny technik rachunkowości - praktyczny arkusz 4
technik rachunkowości - praktyczny arkusz 5
ratownik medyczny - pisemny ratownik medyczny - praktyczny arkusz 3
ratownik medyczny - praktyczny arkusz 4
ratownik medyczny - praktyczny arkusz 5
technik bhp - pisemny technik bhp - praktyczny
technik organizacji reklamy - pisemny technik organizacji reklamy - praktyczny
opiekun medyczny - pisemny  
technik masażysta - pisemny technik masażysta - praktyczny
technik weterynarii - pisemny technik weterynarii - praktyczny
technik informatyk - pisemny technik informatyk - praktyczny arkusz 1
technik informatyk - praktyczny arkusz 2
technik budownictwa - pisemny technik budownictwa - praktyczny
technik logistyk - pisemny technik logistyk - praktyczny

ARKUSZE EGZAMINACYJNE styczeń 2012

ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY
Technik rachunkowości - pisemny
Technik bhp - pisemny
Technik budownictwa - pisemny
Technik usług fryzjerskich - pisemny
Opiekun medyczny - pisemny
Technik informatyk - pisemny
Technik rachunkowości - praktyczny
Technik bhp - praktyczny
Technik budownictwa - praktyczny
Technik usług fryzjerskich - praktyczny
Technik administracji - praktyczny
Technik logistyk - praktyczny

Zadanie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH czerwiec 2011r.

 

ARKUSZE EGZAMINACYJNE archiwum

Kierunek
Arkusze z etapu pisemnego
Arkusze z etapu praktycznego
Dodatki
TECHNIK ADMINISTRACJI

Czerwiec 2006

-
Czerwiec 2007
-
Styczeń 2008
-
Czerwiec 2008
-
Czerwiec 2009
-
TECHNIK BHP
Czerwiec 2006
-
Styczeń 2007
- -
Czerwiec 2007
etap pisemny - -
Styczeń 2008
etap pisemny etap praktyczny -
TECHNIK BUDOWNICTWA
Czerwiec 2009
-
-
TECHNIK EKONOMISTA
Czerwiec 2006
-
TECHNIK INFORMATYK
Czerwiec 2006

etap praktyczny A

etap praktyczny B

-
Czerwiec 2007
etap pisemny etap praktyczny -
Styczeń 2008
etap pisemny etap praktyczny -
Czerwiec 2008
-
etap praktyczny pobierz dodatek
Czerwiec 2009
etap pisemny x
etap pisemny y
- pobierz dodatek
TECHNIK LOGISTYK
Czerwiec 2008
-
Czerwiec 2009
-
-
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Czerwiec 2006
-
Czerwiec 2007
etap pisemny etap praktyczny -
Czerwiec 2008
etap pisemny etap praktyczny -
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
Czerwiec 2006
-
-
Czerwiec 2007
etap pisemny -
Styczeń 2008
etap pisemny -
TECHNIK SPEDYTOR
Styczeń 2008
-
Czerwiec 2008
etap pisemny
-
-
Czerwiec 2009
etap pisemny x
etap pisemny y
-